DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskeobleceni-wolf.cz , jehož provozovatelem je paní Lucie Kakasová, IČO 40016323. Tyto podmínky Vám blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků. 
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Změna cen je vyhrazena.
 
 

Dodací podmínky
Dostupnost zboží je vždy potvrzena na základě poptávky.
Zboží, které je označené  skladem odešleme v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů.
V případě, že některé zboží označené skladem bude na skladě jen v menším počtu než je požadováno, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup vaší objednávky.
Zboží, které je označeno vyprodáno není momentálně na skladě,nelze objednat.
Se zbožím bude zaslána faktura, která slouží zároveň jako záruční list pro případnou reklamaci.

Platební podmínky
Způsob platby označíte při vyplňování objednávky.
Osobní odběr:
Zboží zaplatíte v hotovosti při osobním vyzvednutí na adrese (viz kontakty) po e-mailové či telefonní domluvě. Balné neplatíte.
Poštou na dobírku (ČR):
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zboží - poštovné a balné je 110,-Kč
Bankovní převod (ČR):
Zboží zaplatíte předem, zasláním na náš účet (platební údaje Vám zašleme).
Po přijetí platby Vám zboží zašleme. Poštovné a balné je  65,- Kč.
IN TIME: dopravné 80,-- + doběrečné 30,--
IN TIME: objednávky od 1,000,- Kč dopravné ZDARMA

Reklamační řád
Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady.
Případné vady je kupující povinen nám neprodleně hlásit. Pozdější reklamace bude považována
za poškození způsobené kupujícím.
Za vady vzniklé přepravou neručíme.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, žehlením výrobku-potisku 
a nesprávným skladováním.
Postup při reklamaci:
Objeví-li se na zboží v záruční lhůtě vada, která byla způsobena pravděpodobně výrobou, měl by kupující a to co nejdříve informovat 
e-mailem nebo písemně prodávajícího a dohodnout se s ním předběžně na dalším postupu. Oznámení o závadách na výrobku musí obsahovat - jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury (doklad o nákupu), podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
V případě zaslání oznámení o reklamaci prodávajícímu e-mailem je nutno reklamovaný výrobek co nejrychleji po konzultaci s prodejcem odeslat prodávajícímu.
V případě odeslání oznámení o reklamaci Českou poštou přibalte výrobek spolu s originálem dokladu o zaplacení / faktury/ k tomuto oznámení. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží obalem při přepravě nemusí být reklamace uznána.
Vyřízení reklamace
Po obdržení písemného oznámení o závadách na výrobku, prodávající co nejdříve informuje e-mailem, popř. telefonicky nebo písemně kupujícího o následném postupu reklamace a způsobu vyřízení. 
Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem, kdy nám byl výrobek doručen na adresu, námi vždy udanou v "Kontaktech".
V závislosti na druhu vady na zboží, bude oprávněná reklamace  řešena buď opravou,
případně výměnou zboží za nové nebo vrácením kupní ceny způsobem dohodnutým s kupujícím.
A to jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží!
Reklamace se nevztahuje na vady způsobené užíváním, opotřebováním, nevhodným zacházením!

Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14ti dnů doručí obchodním či doporučeným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně.
Při odstoupení je nutné uvést číslo dokladu a účet kupujícího na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka.
Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu stanovisko.  
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
- musí být nepoškozené
- musí být kompletní
- kopie dokladu o koupi
- zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato)
- v případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je dodavatel oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu a uplatnit 
  soudní cestou náhradu vzniklé škody na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.)
- dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 30 kalendářních dnů od obdržení zásilky

Ochrana osobních údajů
S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a informací. Tyto údaje slouží pouze pro vnitřní potřeby a k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Nejsou poskytovány dalším osobám. Prodávající neposkytne tyto osobní údaje žádné jiné osobě, která nemá bezprostřední vztah ke správnému vyřízení objednávky.
Vyjímku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze.

 
UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek 400Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny právní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

 Autorská práva
Veškeré obrázky, loga, atd. zveřejněné na webových stránkách  www.detskeobleceni-wolf.cz  jsou předmětem autorských práv.Jakékoliv jejich kopírování, šíření a použití bez předchozího souhlasu majitele autorských práv nebo provozovatele, není dovoleno, a bude stíháno dle platných zákonů.


Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Velkoobchod-Wolf.cz, Lucie Kakasová a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na velkoobchod-wolf.cz pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle firmy.