Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.detske-obleceni.websnadno.cz , ktorého prevádzkovateľom je pani Lucia Kakasová, IČO 400 16 323. . Tieto podmienky Vám bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov.
 V on-line e-shopu sú vždy aktuálne a platné ceny. Zmena cien je vyhradená.
 

Dodacie podmienky
 Dostupnosť tovaru je vždy potvrdená na základe dopytu.
Tovar, ktorý je označené skladom odošleme v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní.
 V prípade, že niektoré tovary označené skladom bude na sklade len v menšom počte ako je požadované, budeme vás kontaktovať, aby sme dohovorili ďalší postup vašej objednávky.
 Tovar, ktoré je označené vypredané nie je momentálne na sklade, není možno objednat . 
S tovarom bude zaslaná faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list pre prípadnú reklamáciu.

 Platobné podmienky
 Spôsob platby označíte pri vyplňovaní objednávky.
 
Bankový prevod (ČR):
 Tovar zaplatíte vopred, zaslaním na náš účet (platobné údaje Vám zašleme).
 Po prijatí platby Vám tovar zašleme. Poštovné a balné je  dle tafifů české pošty.

 Reklamačný poriadok
 Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s platným právnym poriadkom.
 Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady.
 Prípadné vady je kupujúci povinný nám okamžite hlásiť.Neskoršie reklamácie bude považovaná
 za poškodenie spôsobené kupujúcim.
 Za vady vzniknuté prepravou neručíme.
 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím výrobku, žehlením výrobku-potlače
a nesprávnym skladovaním.
 

 
 Postup pri reklamácii:
 Ak sa objavia na tovar v záručnej lehote vada, ktorá bola spôsobená pravdepodobne výrobou, mal by kupujúci a to čo najskôr informovať
 e-mailom alebo písomne predávajúceho a dohodnúť sa s ním predbežne na ďalšom postupe. Oznámenie o závadách na výrobku musí obsahovať - meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo faktúry (doklad o nákupe), podrobný popis závady a popis toho, ako závada vznikla. 
V prípade zaslania oznámenia o reklamácii predávajúcemu e-mailom je potrebné reklamovaný výrobok čo najrýchlejšie po konzultácii s predajcom odoslať predávajúcemu. V prípade odoslania oznámenia o reklamácii Českou poštou pribaľte výrobok spolu s originálom dokladu o zaplatení / faktúry / k tomuto oznámeniu. Kupujúci berie na vedomie , že v prípade nedostatočne chráneného tovaru obalom pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná.
 

 
 Vybavenie reklamácie
Po obdržaní písomného oznámenia o závadách na výrobku, predávajúci čo najskôr informuje e-mailom, telefonicky alebo písomne kupujúceho o následnom postupe reklamácie a spôsobe vybavenia.
Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom, kedy nám bol výrobok doručený na adresu, nami vždy udanú v "Kontaktoch".
 V závislosti na druhu vady na tovaru, bude oprávnená reklamácia riešená buď opravou,
 prípadne výmenou tovaru za nový alebo vrátením kúpnej ceny spôsobom dohodnutým s kupujúcim.
 A to ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru!
 
Reklamácie sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívaním, opotrebovaním, nevhodným zaobchádzaním!

 
Odstoupenie od zmluvy
 
 Odstúpenie od zmluvy sa riadi zákonom č 367/2000. . Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odsek 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 
Odstúpiť môže zákazník tak, že tovar do zákonnej lehoty 14tich dní doručí obchodným alebo doporučeným balíkom do prevádzkárne dodávateľa.. Prípadne tak môže urobiť osobne.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo dokladu a účet kupujúceho na ktorý mu bude do 30 kalendárnych dní poukázaná suma.
 Dodávateľ posúdi stav vráteného tovaru a oznámi kupujúcemu stanovisko.  
-Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- Musí byť nepoškodený
- Musí byť kompletný
- Kópia dokladu o kúpe
-Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený (tovar prosím nezasielajte na dobierku, nebude prevzatý)
 
  V prípade, že je tovar vrátený v inom ako neporušenom stave, je dodávateľ oprávnený požadovať uvedenie tovaru do pôvodného stavu a uplatniť
  súdnou cestou náhradu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, opotrebenie tovaru apod)
 Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 30 kalendárnych dní od doručenia zásielky

 Ochrana osobných údajov
 
 S osobnými údajmi nakladáme v súlade so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov
a informací. Tieto údaje slúžia iba pre vnútorné potreby a úspešnému vybaveniu Vašej požiadavky. Nie sú poskytované ďalším osobám. Predávajúci neposkytne tieto osobné údaje žiadnej inej osobe, ktorá nemá bezprostredný vzťah k správnemu vybaveniu objednávky. Vynimku tvoria len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie a výmaz jeho osobných údajov z našej databázy.

 
UPOZORNENIE: Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok.
Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok 200Kč. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), budú postúpené právnej spoločnosti na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených.
 
 
 
 
 
TOPlist